Ээлжит ном, гарын авлага хүлээн авлаа.

Хамтын ажиллагааны хүрээнд манай байгууллага Америкийн Монгол Судлалын төвөөс нийт 75 мэргэжлийн ном, сурах бичиг хүлээн авлаа.