“Хууль зүйн хэл найруулга зүйн өнөөгийн түвшин, алдаа болон түүнийг засаж залруулах санал”

“Хил Хязгааргүй Хуульчид” ТББ МҮОНРТ-ийн уран бүтээлийн II-р  нэгдэл-тэй  хамтран 2012 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдөр “Хууль зүйн хэл  найруулга зүйн өнөөгийн түвшин, алдаа болон түүнийг засаж залруулах санал” сэдвийн хүрээнд оролцогчдын дунд чөлөөт ярилцлага хэлбэрээр нэвтрүүлэг бэлтгэсэв.