У.Азжаргал

У.Азжаргал нь "Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-н Хяналтын зөвлөлийн гишүүн. МУИС-н ХЗС-г 2019 онд эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. Өмгөөллийн "Легал гайд" хуулийн фирмд хуульчийн туслахаар ажиллаж байна.