“Оюутны стратегийн өмгөөлөл, нөлөөлөл” хөтөлбөр

Хил хязгааргүй хуульчид төрийн бус байгууллагаас Хууль зүйн их дээд сургуулийн оюутнуудын дунд хэрэгжүүлэх “Оюутны стратегийн өмгөөлөл, нөлөөлөл” хөтөлбөр өнөөдөр эхэллээ.

Энэхүү хөтөлбөр хэрэгжсэнээр оюутнууд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны болон стратегийн өмгөөлөл, нөлөөллийн үйл ажиллагааны мэдлэг, ур чадвараа нэмэгдүүлж, сайн жишиг тогтоож, стратегийн өмгөөлөл, нөлөөллийн үр нөлөө, ач холбогдлыг нийтэд сурталчлах юм.