"Хүний эрх ба захиргааны зөрчил,түүнийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа".

Уулзалт

2011 оны 07 сарын 01 өдөр

Улаанбаатар хот, Central Tower 411 тоот

Уулзалтын хөтөлбөр

18:00 Нээлт. Өмгөөлөгч Б.Баяр

18:10 Хэлэлцэх асуудлыг танилцуулна. Өмгөөлөгч Э.Энэбиш

18:15 Хэлэлцэх асуудал 1 Хүний эрх ба Захиргааны зөрчил, түүний бүрэлдэхүүн

18:45 Хэлэлцэх асуудал 2 Зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа

19:15 Хэлэлцэх асуудал 3 Өмгөөлөгчийн бүрэн эрх, үйл ажиллагааны баталгаа

19:45 Хэлэлцэх асуудал 4 Дээрх асуудалтай холбоотой тулгамдаж буй асуудал, бэрхшээлийг хэрхэн шийдвэрлэх

20:15 Хаалт

УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИД:

ХИЛ ХЯЗГААРГҮЙ ХУУЛЬЧИД ТББ

ELC Economic & legal consultancy LLC

BONALEX Mongolian law firm

И-мэйл: info@mongolianlawyers.com

Вэб: www.mongolianlawyers.com