Мод тарив.

Үндэсний мод тарих өдөр манай төрийн бус байгууллагын Удирдах Зөвлөлийн гишүүд, дэмжигчид нийслэлийн Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Мөрөөдлийн Цэцэрлэгт Хүрээлэн”-д 30 ширхэг хайлаасны суулгац суулгалаа.