"Эрх зүй гэж юу вэ?" уралдаан

 "Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-ийн Фэйсбүүк  группын гишүүдийн дунд "Эрх зүй гэж юу вэ?" уралдаан зохион байгуулсан ба группын гишүүн Davaajav Bazarragchaa: "Эрх зүй нь аливаа үндэстний оюун санааны ундаргаас урсан гарч аажмаар, урсгалаараа хөгждөг түүхэн үзэгдэл, эрх чөлөөний хэлбэр мөн." тодорхойлолтоор 7 Like цуглуулж шалгарсан юм.