Хуульчдын холбооны дүрэм

Монголын хуульчдын холбоо нь 2013 оны 10 сард хуульчдын анхдугаар их хурлаар үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд уг хурлаар хуульчдын холбооны дүрэм болон хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах дүрмийн мөн баталсан.

Дүрмийг хавсаргав.

Хуульчдын холбооны дүрэм: 4.pdf

Хуульчийн_мэргэжлийн_дүрэм_2013.10.20.pdf

Монголын Хуульчдын Холбоо нь Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд байрлаж байгаа болно. Холбогдох утас: 70116007