Төрийн бус байгууллагын цахим хуудас шинэчлэгдлээ.

"Нью Медиа Групп" ХХК-ийн хамт олон бидний үйл ажиллагааг дэмжин манай төрийн бус байгууллагын цахим хуудсыг шинэчилсэнд баяртай байна.Ийнхүү цахим хуудас шинэчлэгдсэнээр төрийн бус байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажил болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг олон нийтэд Монгол, Англи хэл дээр хүргэж, Монгол Улс төдийгүй гадны байгууллагуудтай харилцаж, хамтран ажиллах боломжтой болж байна."Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ болон "Нью Медиа групп" ХХК нь цаашид ... …

Сэргээн засалт, хөгжлийн үндэсний төвд санал хүргүүлэв.

Манай төрийн бус байгууллага "Сэргээн засалт, хөгжлийн үндэсний төв"-с зохион байгуулсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудын уулзалт ярилцлагад оролцож санал хүргүүллээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн асуудал, хөдөлмөр эрхлэлт, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхтэй холбоотой олон асуудлууд тулгарч байгаа бөгөөд бидний зүгээс Хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, стандарт, дүрэм журам боловсруулж мөрдүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн. Одоо хүчин ... …

Эмэгтэйчүүдийн хорих 407-р ангид санал хүргүүлэв.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ерөнхий газрын эмэгтэйчүүдийн хорих 407-р ангид хандан тус хорих ангид хүмүүжин хүүхдээ асрамжилж буй эмэгтэйчүүдэд тулгамдаж байгаа асуудлуудыг судалж, шийдвэрлэхэд Монгол Улсын хууль тогтоомж, тус хорих ангийн дотоод журмын хүрээнд хамтран ажиллах санал хүргүүлэв. …

Манай ТББ өнгөрсөн нэг жил.

Манай “Хил Хязгааргүй Хуульчид” ТББ нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, Монгол Улсын болон Олон Улсын эрх зүйн харьцуулсан судалгаа хийх, олон нийтэд хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, сургалт зохион байгуулах зорилгоор 2011 оны 04 дүгээр сарын 16-ний өдөр үүсгэн байгуулагдаад нэг жил болсон байна.  Энэ хугацаанд бид нэлээд ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна. - “Залууст ээлтэй эрх зүйн ... …

МҮОНРТ-ийн уран бүтээлийн II-р нэгдэлтэй хамтран нэврүүлэг бэлтгэв.

“Хил Хязгааргүй Хуульчид” ТББ болон МҮОНРТ-ийн уран бүтээлийн II-р нэгдэл хамтран 2012 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдөр “Хууль зүйн хэл найруулга зүйн өнөөгийн төвшин, алдаа болон түүнийг засаж залруулах санал” сэдвийн хүрээнд оролцогчдын дунд чөлөөт ярилцлага хэлбэрээр нэвтрүүлэг бэлтгэв. …