"НОМ БОЛ ЕРТӨНЦИЙГ ХАРАХ ЦОНХ" ном хандивлах аян

"НОМ БОЛ ЕРТӨНЦИЙГ ХАРАХ ЦОНХ" ном хандивлах аян

Үргэлжлэх хугацаа: 2013 оны 05 сарын 15-с 25-ны өдрийг хүртэл Аяны зорилго: Насанд хүрээгүйчүүдийн хорих 411 дүгээр ангийн номын санд ном хандивлаж, тус ангид хоригдож буй хүүхдүүдийн боловсролд нь хувь нэмэрээ оруулах. Танилцуулга: Насанд хүрээгүйчүүдийн хорих 411 дүгээр ангид 40-60 гаруй хүүхэд хүмүүжиж байна. Монголын ирээдүй болсон эдгээр хүүхдүүд хайр халамж, хүмүүжил дутсанаас алдаа гаргаж өнөөдөр нийгмээс тусгаарлагдсан билээ. Гэр ... …

Шинэчилсэн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2013 оны 09 дүгээр сарын 01-нээс мөрдөгдөнө.

Монгол Улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2011 онд 140400 төгрөгөөр тогтоон мөрдөж байгаа билээ. Энэхүү хэмжээг 2013 оны 04 дүгээр сарын 11-нйи өдөр Хөдөлмөрийн яам, Монголын Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, Монголын Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны төлөөллөөс бүрдсэн Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хороо Монгол Улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэг цагт 1142 төгрөг 85 мөнгө буюу сард 192000 төгрөг ... …

2013 оны хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоосон байна.

Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг жилд нэгээс доошгүй удаа Үндэсний статистикийн газраас тодорхойлох бөгөөд 2013 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн тушаалаар 2013 онд мөрдөх Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоосон байна. 2013 оны Хүн амын амьжиргааны доод түвшин, бүс нутгаар Бүсүүд Хамрагдах аймгууд Амжиргааны доод түвшин, төг 1. Баруун бүс 1. Баян-Өлгий 132000 2. Говь-Алтай 3. Завхан 4. ... …

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай

УИХ-ын 2013 оны 9-р сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаар баталсан “Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай” хууль хэрэгжиж эхлээд багагүй хугацаа өнгөрч байна.Энэ хуулийн хүрээнд 1990-1995, 1995-2000 оны хооронд ажил хөдөлмөр эрхлээгүй, завсардсан иргэний нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн тооцож байна.Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн тооцуулах иргэдийн материалыг 2013 оны наймдугаар сарын 1-нийг хүртэлх хугацаанд харьяа дүүргийнхээ нийгмийн даатгалын хэлтэст өгөх ... …