2015 оны Хүн амын амьжиргааны доод түвшин, бүс нутгаар

Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг жилд нэгээс доошгүй удаа Үндэсний статистикийн газраас тодорхойлох бөгөөд 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн №А/9 тушаалаар 2015 онд мөрдөх Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоосон байна.2015 оны Хүн амын амьжиргааны доод түвшин, бүс нутгаарБүсүүдХамрагдах аймгуудАмжиргааны доод түвшин, төг1. Баруун бүс1. Баян-Өлгий164,2002. Говь-Алтай3. Завхан4. Увс5. Ховд2. Хангайн бүс1. Архангай167,2002. Баянхонгор3. Булган4. Өвөрхангай5. Хөвсгөл6. ... …

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд өөрчлөлт орсон байна.

2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт орсон байна. Энэхүү хуулийг 2015 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх юм байна.1 дүгээр зүйл.Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар ooрчлoн найруулсугай:“15 дугаар зүйл.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээнд хураах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ15.1.Хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг үүсэх, ... …

Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын төлөөлөлтэй уулзав.

Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын төлөөлөлтэй уулзав.

Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага болох JICA нь дэлхийн 155 оронд техникийн хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд Монгол Улсад 1997 онд (53 дахь) төлөөлөгчийн газраа байгуулжээ.Манай төрийн бус байгууллагын төлөөлөл тус төлөөлөгчийн газрын япон дахь өмгөөлөгч, ахлах зөвлөх Ока Хидеотой уулзаж Монгол Улсын хууль зүйн салбарт хэрэгжүүлж буй зарим (Эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог сайжруулах) төсөл, хөтөлбөртэй танилцаж, цаашид хамтран ажиллах ... …

"Хуулийн яармаг өдөрлөг 2014" болно

Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг "Хуулийн яармаг өдөрлөг" арга хэмжээ 2014 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр болно.Өдөрлөгт өмгөөлөл, хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлж буй хуулийн нөхөрлөл, МОУҮАрбитр, Монголын нотариатчдын танхим болон бусад хууль зүйн салбарын байгууллагууд оролцож өөрсдийн үйл ажиллгаагаа танилцуулах ба хууль зүйн зөвлөгөө, нотариатын үйлчилгээ үнэ төлбөргүй үзүүлэх юм.Тус өдөрлөгт манай ... …

Монгол Улсын хуулийн эмхтгэл гаргалаа.

Монгол Улсын хуулийн эмхтгэл гаргалаа.

Манай төрийн бус байгууллагаас Иргэний хууль, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль болон Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг тус тус 2014 оны 08 дугаар сар хүртэлх нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулан эмхтгэн гаргалаа. …