Монгол Улсын хуульчдын нэгдсэн мэдээллийн сан бүхий цахим хуудас ажиллаж эхэллээ.

Хуульчдын нэгдсэн мэдээллийн сан бүхий www.mglbar.mn вэб сайт ашиглалтад орсон байна. Та энэхүү сайтаас Монголын хуульчдын холбооны үйл ажиллагаа, хуульчид болон иргэдэд зориулсан мэдээллүүдийг авах боломжтой юм.