Г.Буян

Г.Буян

Г.Буян нь "Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-ын үүсгэн байгуулагч, Удирдах зөвлөлийн дарга. 2002 онд "Их засаг" их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. БНСУ-ын "Гүгмин" их сургуулийн ХЗС-ийн докторант, "LB Partners" хуулийн фирмийн партнер, захирлаар ажиллаж байна. …

Ч.Отгонбаатар

Ч.Отгонбаатар

Ч.Отгонбаатар нь "Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-ын үүсгэн байгуулагч, Удирдах зөвлөлийн гишүүн. МУИС-н ХЗС-ийг 2003 онд эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. Өмгөөллийн "Легал Гайд" хуулийн фирмийн Захирал, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна. …

У.Азжаргал

У.Азжаргал

У.Азжаргал нь "Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-н Хяналтын зөвлөлийн гишүүн. МУИС-н ХЗС-г 2019 онд эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. Өмгөөллийн "Легал гайд" хуулийн фирмд хуульчийн туслахаар ажиллаж байна. …

Н.Баясгалан

Н.Баясгалан

Н.Баясгалан нь "Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-н төслийн зохицуулагч. МУИС-н ХЗС-г 2021 онд эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. Өмгөөллийн "Легал гайд" хуулийн фирмд хуульчийн туслахаар ажиллаж байна. …

Б.Тунгалагтуяа

Б.Тунгалагтуяа

Б.Тунгалагтуяа нь "Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-ын Удирдах зөвлөлийн гишүүн. МУИС-н ХЗС-ийг 2014 онд эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. Өмгөөллийн "Эм Эл Си Жи" хуулийн фирмийн гишүүн, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна. …