Б.Тунгалагтуяа

Б.Тунгалагтуяа

Б.Тунгалагтуяа нь "Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-ын Удирдах зөвлөлийн гишүүн. МУИС-н ХЗС-ийг 2014 онд эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. Өмгөөллийн "Эм Эл Си Жи" хуулийн фирмийн гишүүн, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна. …

Ч.Отгонбаатар

Ч.Отгонбаатар

Ч.Отгонбаатар нь "Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-ын үүсгэн байгуулагч, Удирдах зөвлөлийн гишүүн. МУИС-н ХЗС-ийг 2003 онд эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. Өмгөөллийн "Легал Гайд" хуулийн фирмийн Захирал, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна. …

Ц.Батнасан

Ц.Батнасан

Ц.Батнасан нь "Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-ын үүсгэн байгуулагч, Удирдах зөвлөлийн гишүүн. 2002 онд Отгонтэнгэр их сургуулийг аж ахуйн эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. Өмгөөллийн "Легал гайд" хуулийн фирмийн гишүүн, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна. …

Л.Банзрагч

Л.Банзрагч

Л.Банзрагч нь "Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-ын үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлийн гишүүн. МУИС-н ХЗС-ийг 2006 онд эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. МУИС-ийн ХЗС-ийн докторант, МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн багш. "Гүен энд Банзай Партнерс" хуулийн фирмийн партнер, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна. …

Б.Тунгалагнаран

Б.Тунгалагнаран

Б.Тунгалагнаран нь "Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-ийн үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлийн гишүүн. 2006 онд Цагдаагийн академийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн, өмгөөлөгч. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай "Хотгор Шанага" ХХК-ийн хуулийн зөвлөхөөр ажиллаж байна. …