Ц.Батнасан

Ц.Батнасан

Ц.Батнасан нь "Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-ын үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлийн гишүүн. 2002 онд Отгонтэнгэр их сургуулийг аж ахуйн эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. 2005 оноос хойш "Ананд энд Батзаяа" хуулийн фирмд хуульчаар ажиллаж байна. …

Л.Банзрагч

Л.Банзрагч

Л.Банзрагч нь "Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-ын үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлийн гишүүн. МУИС-н ХЗС-ийг 2006 онд эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. МУИС-ийн ХЗС-ийн докторант, МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн багш. "Гүен энд Банзай Партнерс" хуулийн фирмийн партнер, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна. …

Г.Буян

Г.Буян

Г.Буян нь "Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-ын үүсгэн байгуулагч, хяналтын зөвлөлийн дарга. 2002 онд "Их засаг" их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. БНСУ-ын "Гүгмин" их сургуулийн ХЗС-ийн докторант, "LB Partners" хуулийн фирмийн партнер, захирлаар ажиллаж байна. …

Б.Тунгалагнаран

Б.Тунгалагнаран

Б.Тунгалагнаран нь "Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-ийн үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлийн гишүүн. 2006 онд Цагдаагийн академийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн, өмгөөлөгч. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай "Хотгор Шанага" ХХК-ийн хуулийн зөвлөхөөр ажиллаж байна. …

Ц.Гүенбат

Ц.Гүенбат

Ц.Гүенбат нь "Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-ийн үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлийн гишүүн. 2006 онд Цагдаагийн академийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн, өмгөөлөгч. "Гүен энд Банзай Партнерс" хуулийн фирмийн партнер, захирлаар ажиллаж байна. …