Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай


УИХ-ын 2013 оны 9-р сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаар баталсан “Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай” хууль хэрэгжиж эхлээд багагүй хугацаа өнгөрч байна.

Энэ хуулийн хүрээнд 1990-1995, 1995-2000 оны хооронд ажил хөдөлмөр эрхлээгүй, завсардсан иргэний нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн тооцож байна.

Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн тооцуулах иргэдийн материалыг 2013 оны наймдугаар сарын 1-нийг хүртэлх хугацаанд харьяа дүүргийнхээ нийгмийн даатгалын хэлтэст өгөх юм.

Хэн хамрагдах боломжтой вэ?

  • 1990-2000 онд 18 болон түүнээс дээш насанд хүрсэн байх /сургуульд суралцаагүй бол 16 настай/
  • Тухайн онуудад хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдаагүй
  • Тухайн онуудад Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр тогтоолгоогүй байсан иргэд, хорих ял эдлээгүй байх ёстой юм байна.
  • Сануулахад, энэ хууль нь дараа оны наймдугаар сарын 1-нийг хүртэл нэг л удаа шимтгэл нөхөн төлөх байдлаар бүртгэн авч, хэрэгжээд дуусах юм.

Ажилласан жил, тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцоход бүрдүүлэх материал

1. Иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар: Нийгмийн даатгалын дэвтэр, түүний хуулбар /2001 оноос өмнө ажилласан жилийн/

2. Хөдөлмөрийн дэвтэр, түүний хуулбар:

/Хөдөлмөрийн дэвтэр байхгүй бол Архивын лавлагаа, архивын лавлагаа гараагүй тохиолдолд ажилласан жилийг сэргээн тогтоосон тухай Шүүхийн шийдвэр/

3. Цагдаагийн тодорхойлолтын үнэ 500 төгрөгийг тушаасан баримт /хүлээн авагч байгууллагын нэр ДЕГ-ын-Захиргаа удирдлагын газар Банкны нэр Төрийн сан банк Дансны дугаар 900012034/

4. Одоо оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт

5. Арван жилийн сургууль төгссөн гэрчилгээний хуулбар /1990 оноос хойш ажил хийгээгүй тохиолдолд/

6. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /1990 оноос хойш ажил хийгээгүй тохиолдолд/

Анхааруулга: хөдөлмөрийн дэвтэр, Нийгмийн даатгалын дэвтэртэй иргэдэд “сургуулийн гэрчилгээ”-ний хуулбар болон “цэргийн үүрэгтний үнэмлэх” хамаарахгүй болно.

Иргэн /даатгуулагч/-ийн ажилласан жил, тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцуулах хугацаа

Тухайн иргэн маягтыг бөглөхдөө 1990-1995 онд мөнгөн дүн тавихгүй, зөвхөн тооцуулах жилээсээ эхлэн Ö тэмдэглэгээ хийнэ.

1995-2000 оныг тухайн онуудад мөрдөгдөж байсан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 10%-иар тооцож бөглөнө.