Жирэмсний болон амаржсны тэтгэмж авах эрх хэрхэн үүсэх вэ?

Заавал болон сайн дураар даатгуулагч эх нь тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнө 12 сараас доошгүй хугацаанд үүнээс сүүлийн 6 сард нь тасралтгүй төлсөн тохиолдолд тэтгэмж авах эрх нь үүснэ.

,