Эмэгтэйчүүдийн хорих 407-р ангид санал хүргүүлэв.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ерөнхий газрын эмэгтэйчүүдийн хорих 407-р ангид хандан тус хорих ангид хүмүүжин хүүхдээ асрамжилж буй эмэгтэйчүүдэд тулгамдаж байгаа асуудлуудыг судалж, шийдвэрлэхэд Монгол Улсын хууль тогтоомж, тус хорих ангийн дотоод журмын хүрээнд хамтран ажиллах санал хүргүүлэв.