“Оюутны стратегийн өмгөөлөл, нөлөөлөл” хөтөлбөр

“Оюутны стратегийн өмгөөлөл, нөлөөлөл” хөтөлбөр

Хил хязгааргүй хуульчид төрийн бус байгууллагаас Хууль зүйн их дээд сургуулийн оюутнуудын дунд хэрэгжүүлэх “Оюутны стратегийн өмгөөлөл, нөлөөлөл” хөтөлбөр өнөөдөр эхэллээ. Энэхүү хөтөлбөр хэрэгжсэнээр оюутнууд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны болон стратегийн өмгөөлөл, нөлөөллийн үйл ажиллагааны мэдлэг, ур чадвараа нэмэгдүүлж, сайн жишиг тогтоож, стратегийн өмгөөлөл, нөлөөллийн үр нөлөө, ач холбогдлыг нийтэд сурталчлах юм. …

Үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө. Сонгинохайрхан дүүрэг.

Үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө. Сонгинохайрхан дүүрэг.

"Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-ын зүгээс Монгол Өмгөөлөгчдийн өдрийг тохиолдуулан нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг 2011 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгууллаа. …

Үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө. Налайх дүүрэг.

Үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө. Налайх дүүрэг.

"Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ-ын зүгээс Монгол Өмгөөлөгчдийн өдрийг тохиолдуулан нийслэлийн Налайх дүүргийн иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг 2011 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгууллаа. …

“Залууст ээлтэй эрх зүйн орчин” төсөл.

“Залууст ээлтэй эрх зүйн орчин” төсөл.

“Залууст ээлтэй эрх зүйн орчин” төслийг хэрэгжүүлж, үндэсний болон олон улсын эрх зүйн хүрээнд залуусын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол, нийгмийн хамгаалал, төрөөс үзүүлэх дэмжлэгийн талаар харьцуулсан судалгааг хийж, бодлогын судалгааны тайланг боловсруулсан.  …