"Оюутны стратегийн өмгөөлөл, нөлөөлөл" хөтөлбөрийн удирдамж