МҮОНРТ-ийн уран бүтээлийн II-р нэгдэлтэй хамтран нэврүүлэг бэлтгэв.

“Хил Хязгааргүй Хуульчид” ТББ болон МҮОНРТ-ийн уран бүтээлийн II-р нэгдэл хамтран 2012 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдөр “Хууль зүйн хэл найруулга зүйн өнөөгийн төвшин, алдаа болон түүнийг засаж залруулах санал” сэдвийн хүрээнд оролцогчдын дунд чөлөөт ярилцлага хэлбэрээр нэвтрүүлэг бэлтгэв.