Монгол Улсын хуулийн эмхтгэл гаргалаа.

Манай төрийн бус байгууллагаас Иргэний хууль, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль болон Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг тус тус 2014 оны 08 дугаар сар хүртэлх нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулан эмхтгэн гаргалаа.