Манай байгууллага Microsoft компанийн хандивын хөтөлбөрт хамрагдлаа.

Манай байгууллага Microsoft компанийн хандивын хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт гаргаж, зохих шалгуурыг ханган бүртгүүлснээр Microsoft компанийн албан ёсны эрхтэй программ хангамж ашиглах боломжтой боллоо.

Тус хандивын хөтөлбөр нь нийгэмд чиглэсэн ашгийн бус үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн байгууллагуудыг дэмжих зорилгоор Microsoft компанийн программ хангамж ашиглах эрх олгодог билээ.