Төрсөн өдөр

2011 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр Төрийн бус байгууллагын Удирдах зөвлөлийн дарга Х.Баасанжаргалын төрсөн өдөр тохиож байгууллага хамт олноороо баярыг ёслол төгөлдөр тэмдэглэв.