Бизнесийн эрх зүйн сургалт

"Хил Хязгааргүй Хуульчид" ТББ болон ELC хуулийн фирмтэй хамтран 2011 оны 09 сараас 2011 оны 12 сар хүртэл Бизнесийн эрх зүйн сургалтыг хамтран зохион байгууллаа. ELC хуулийн фирмийн Захирал, өмгөөлөгч Б.Баяр сургалтыг удирдаж явуулсан юм.