Манай ТББ-ийн зорилго

“Хил Хязгааргүй Хуульчид” ТББ нь зорилгодоо хүрэхийн тулд аливаа үйл ажиллагаанд шинжлэх ухаанч, ажил хэрэгч, манлайлагч, бүтээлч сэтгэлээр хандах бөгөөд ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдтэй хамтран ажиллахад нээлттэй байна. …

Манай байгууллага дараах чиглэлийн үйл ажиллагааг явуулна.

- Эрх зүйн шинжлэх ухааны шинэлэг, ололттой талыг хууль зүйн практикт нэвтрүүлэх, хэрэглэх талаархи төрийн бодлогын хүрээнд бодлого боловсруулахад эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, төсөл хөтөлбөрт оролцох зэрэг хэлбэрээр оролцож хэрэгжүүлэх; - Гадаад, дотоодын иргэн, хуулийн этгээд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай олон талт хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, шинжлэх ухааны шинэ ололт амжилт, хууль зүйн хэрэглээг амьдралд хэрэглэхэд харилцан мэдлэг, мэдээлэл, туршлага ... …

Залуу хуульчдын клуб

Төрийн бус байгууллагын дэргэдэх "Залуу хуульчдын клуб" нь гишүүдийн дунд уулзалт зохион байгуулдаг бөгөөд тус уулзалтаар клубын гишүүд нь онол практикийн мэдлэг, туршлага солилцож, ажиллаж буй хэргийн зүйлчлэл, хуулийн зөв шийдлийн талаар харилцан ярилцаж, мэдлэг, чадвараа улам бүр нэмэгдүүлж байдаг. "Залуу хуульчдын клуб"-ын гишүүд нь өмгөөлөгч, хуульч, эрх зүйч, хууль зүйн сургуулийн багш, оюутнуудаас бүрддэг бөгөөд сонирхсон иргэд клубын гишүүнээр ... …